ورود اطلاعات دوره های آموزشی

ورود اطلاعات دوره ها

اطلاعات برگزار کننده

* نام گروه، هیات یا ارگان برگزار کننده برنامه
* استان محل فعالیت گروه
* شهر یا شهرستان محل فعالیت گروه

اطلاعات مربوط به دوره

* تاریخ شروع برنامه. مثال:1395/03/20
* مدت اجرای برنامه به روز. جهت ممیز از نقطه استفاده گردد. مثال: 1.5
* منطقه و محل اجرای برنامه
* نام سرپرست برنامه یا سرپرست گروه
* شامل پیش کد استان
Sending
مطالب محبوب
پاکوب در شبکه های اجتماعی
اینستاگرام پاکوب تلگرام پاکوب فیس بوک پاکوب
نوشته های تازه