هیئت کوهنوردی استان ها و شهرستان ها

هیئت کوهنوردی استان ها و شهرستان ها

نام هیئتاستانرییستلفنموبایل
هیئت کوهنوردی استان اردبیلاردبیلزارعی 33237661 -045
هیئت کوهنوردی شهرستان آران وبیدگلاصفهاناخباری9136464697
هیئت کوهنوردی شهرستان فریدناصفهان
هیئت کوهنوردی کژال شاهین شهراصفهانخانم ششبلوکی9132188207
هیئت کوهنوردی گلپایگاناصفهانمحمد آرمین5745477709132026328 
هیئت کوهنوردی شهرستان نطنزاصفهانحمیدرضا باقریان
هیئت کوهنوردی شهرستان شهرضااصفهان535045579135444695
هیئت کوهنوردی استان اصفهاناصفهانعلیرضا بوژمهرانی32208200- 031
هیئت کوهنوردی کاشاناصفهانحسین حیدریان9133632566
هیئت كوهنوردي شهرستان مباركهاصفهاناحمدپور5240929209131358764 
هیئت کوهنوردی کارگران استان البرزالبرزکامبیز بختیاری
هیئت کوه نوردی وصعودهای ورزشی شهرستان ساوجبلاغالبرز
هیئت کوهنوردی استان البرزالبرز خزائی026-342029309121652671
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی نظرآبادالبرزجلال عباسپور9355195114
هیئت کوه نوردی طالقانالبرزفریبرز صادقیان
هیئت کوهنوردی شهرستان دهلرانایلام
هیئت کوهنوردی استان ایلامایلاممحمدجلال پاشاپوریان 0841-3368505
هیئت کوهنوردی شهرستان سیروانایلامآیت اله پویا
هیئت کوهنوردی شهرستان اهرآذربایجان شرقیپورشیخ 
هیئت کوهنوردی ارشد چمن شهرستان اسکوآذربایجان شرقیسفیده خوان
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذرشهر آذربایجان شرقی0 بهروز یاسمی فر9144043557
هیئت کوهنوردی شهرستان ملکانآذربایجان شرقیصفرعلی حسینیان
هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان عجب شیرآذربایجان شرقی
هیئت کوهنوردی شهر سیسآذربایجان شرقی
هیئت کوهنوردی شهرستان جلفا و هادیشهرآذربایجان شرقی043-۳۰۴۳۰۸۸9141934043
هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقیآذربایجان شرقیعلی شامی نژاد 5532970- 0413
هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان بوکان آذربایجان غربی اسماعیل فرامرزی9141806168
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی اورمیهآذربایجان غربیمحمد کنگری2246370-04419143402465
هیئت کوهنوردی شهرستان خویآذربایجان غربیرحیم ضیافتی4612229856
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی جزیره خارگ بوشهردشتی
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان بوشهربوشهربکمی0773-33345029171712668
هیئت کوهنوردی استان بوشهر بوشهرغلامرضا مریدیان33334502-۰۷۷
هیئت کوهنوردی شهرستان گناوه بوشهر
هیئت کوهنوردی نظام مهندسی استان تهرانتهرانحسن کلانی
هیئت کوهنوردی شهرستان ورامینتهران
هیئت کوهنوردی حوزه شمال غرب تهرانتهران
هیئت کوهنوردی استان تهرانتهرانمرتضی رمضانی۳- ۷۷۸۴۵۵۵۲ -0۲۱
هیئت کوهنوردی شهرستان دماوندتهرانابراهیم علمداری9195655875
هیئت کوهنوردی شهرستان فیروز کوهتهرانستار وطنی
هیئت کوهنوردی شهرستان کوهرنگچهار محال
هیئت کوهنوردی بروجنچهار محال919-956-6360 
هیئت کوهنوردی شهرستان کیارچهار محال9133808388 
هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان فردوسخراسان جنوبیمرتضی عصاری
هیئت کوهنوردی شهرستان سربیشهخراسان جنوبیمحمدرضا عابدینی
هیئت کوهنوردی شهرستان زیرکوهخراسان جنوبی
هیئت کوهنوردی شهرستان بشرویهخراسان جنوبی
هیئت کوهنوردی استان خراسان جنوبیخراسان جنوبیغلامیان0561-4467800
گروه کوه پیماییهیئت کوهنوردی بردسکنخراسان شمالی و رضوی
هیئت کوهنوردی شهرستان چنارانخراسان شمالی و رضوی
هیئت کوهنوردی شهرستان جاجرمخراسان شمالی و رضوی حمید غلامی
هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان زاوهخراسان شمالی و رضوی
هیئت کوهنوردی استان خراسان رضویخراسان شمالی و رضویحسین امانی
38433070-0519155164554
هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شیروانخراسان شمالی و رضویحسین پیل پا
هیئت کوهنوردی تربت جامخراسان شمالی و رضویجواد موصلی
هیئت كوهنوردي شهرستان درگز خراسان شمالی و رضوی
هیئت کوهنوردی قوچانخراسان شمالی و رضویرضا تقی زاده4815 180 -0915
هیئت كوهنوردي شهرستان نيشابورخراسان شمالی و رضویفتح آبادی51433587079159516686
هیئت کوهنوردی خلیل آبادخراسان شمالی و رضویمحمدتقی معین‌زاده
هیئت کوهنوردی قوچانخراسان شمالی و رضوی
هیئت کوهنوردی کاشمرخراسان شمالی و رضوی
هیئت کوهنوردی دزفولخوزستان
هیئت کوهنوردی استان خوزستانخوزستانقدرت اله نیکخواه3369638 - 0613 9163087124
هیئت کوهنوردی شهرستان ایذهخوزستاناحمد آقایی  09166920631 
هیئت کوهنوردی شهرستان ماهشهرخوزستان
هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی شهرستان رامهرمزخوزستانفریدون مرواریدی
هیئت کوهنوردی خرمشهر خوزستان رحمت باقرزاده
هیئت کوهنوردی شهرستان خدابنده زنجانمهندس بیگدلی
هیئت کوهنوردی شهرستان خرم درهزنجان جلال نوحی      9122422922
هیئت کوهنوردی استان زنجانزنجانمسعود بیات منش0241-4525990
هیئت کوهنوردی شهرستان دامغانسمنانعلي تقي پور  52449599123325262
هیئت کوهنوردی شهرستان مهدیشهرسمنانمنوچهر زینعلیان 09125322183 
هیئت کوهنوردی شهرستان میامی سمنانصیر صائمی
هیئت کوهنوردی گرمسارسمنان
هیئت کوهنوردی استان سمنانسمنانعلیرضا کریم33336637-023
هیئت کوهنوردی شهرستان خاشسیستان و بلوچستاناحمد کوهبان9152101652
هیئت کوهنوردی استان سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستانغلامرضا مالکی541-3254102
هیئت کوهنوردی شهرستان اقلیدفارسمحمد علی اسلمی9171531075
هیئت کوهنوردی شهرستان کازرونفارسقدرت الله يداللهي2210699-0721
هیئت کوهنوردی شهرستان لارستانفارس
هیئت کوهنوردی استان فارسفارسمحمد حسين جلالي0713-22882619177156520
هیئت کوهنوردی استان قزوینقزوین نکونام028-33220421
هیئت کوهنوردی استان قمقملاجوردیان6522200022 - 025
هیئت کوهنوردی بانهکردستانصلاح خطیبی  
هیئت کوهنوردی سقزکردستانعليرضا امين پور
هیئت کوهنوردی شهرستان سنندجکردستانلقمان رفیعی
هیئت کوهنوردی استان کرمانکرماناحمدی341-245043
هیئت کوهنوردی بافتکرمان9132474307
هیئت کوهنوردی وصعود های ورزشی گهوارهکرمانشاه
هیئت کوهنوردی شهرستان جوانرودکرمانشاه امید گل عنبری
هیئت کوهنوردی شهرستان کرمانشاهکرمانشاه آقای سعید نیکروش 09188306695
هیئت کوهنوردی استان کرمانشاهکرمانشاهبهمن مشت کوب8355230-0831
هیئت کوهنوردیشهرستان کنگاورکرمانشاهحسن  پورولی918938655
هیئت کوهنوردی اسلام اباد غربکرمانشاهعظیمی 
هیئت کوهنوردی شهرستان پاوهکرمانشاه
هیئت کوهنوردی شهرستان گچسارانکهکیلویه و بویر احمد
هیئت کوهنوردی شهرستان باشتکهکیلویه و بویر احمد
هیئت کوهنوردی استان گرگانگرگانخواجه نژاد017-322654009111758377
هیئت کوهنوردی شهرستان آزادشهرگلستان
هیئت کوهنوردی شهرستان بندرگزگلستان
هیئت شهرستان گرگانگلستان9113707588
هیئت کوهنوردی شهرستان گنبدکاووس گلستان
هیئت کوهنوردی شهرستان بندرانزلیگیلانآقای شاکری9116061715
هیئت کوهنوردی شهرستان فومن   گیلانآقای حاجت پور9111304971
هیئت کوهنوردی شهرستان رودبارگیلان
هیئت کوهنوردی دامون                      گیلانبهروز رسولی  ۰۱۸۱۴۲۴۸۸۹۲9117161613
هیئت کوهنوردی رشت        گیلان9370640370
هیئت کوهنوردی شهرستان استانه        گیلان خانم شیرزاد9111455355
هیئت کوهنوردی شهرستان تالش گیلان آقای گودرز جعفری9112835224
هیئت کوهنوردی استان گیلانگیلانجابر کوچکی نژاد 013-33233600
هیئت کوهنوردی الیگودرزلرستان مجید نعمت اللهی 09363838207
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کوهدشتلرستان 6239979 - 06639356464242
هیئت کوهنوردی استان لرستانلرستانآرش قیاسیان2202028-06619166619022
هیئت و خانه کوهنوردی شهرستان ازنالرستانعنایت الله هاشمی  09166644677    
هیئت کوهنوردی شهرستان دورودلرستاناحسان سالاروند
هیئت کوهنوردی شرکت مخابرات استان لرستانلرستان
هیئت کوهنوردی شهرستان دلفانلرستان
هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی چالوسمازندران9358972496
هیئت کوه نوردی و صعود های ورزشی رویانمازندرانخانم فائضه سالاری مقدم
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی نوشهرمازندرانفرامرز نوروزی1913233135
هیئت کوهنوردی شهرستان رامسرمازندرانابراهیم گل دشتی9113946052
هیئت کوهنوردی شهرستان تنکابنمازندرانپرویز مشهدی
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی بابلمازندران قبادی ۳۲۶۴۷۴۶ (۰۱۱۱)9111119120
هیئت کوهنوردی شهرستان شازندمرکزی
هیئت کوهنوردی دلیجانمرکزی
هیئت کوهنوردی استان هرمزگانهرمزگان هادي مفضل076-335195019171619643
هیئت کوهنوردی شهرستان بهارهمدان واحدی81345070509185409130
هیئت کوهنوردی کارگران همدانهمدانعلی کاویانی
هیئت کوهنوردی شهر ملایرهمدان
هیئت کوهنوردی استان همدانهمدانمهدی کرمی 0813 -8255656
هیئت کوهنوردی کبودراهنگهمدان
هیئت کوهنوردی شهرستان میبدیزدعباسعلی غفوری9133589207
هیئت کوهنوردی استان یزدیزدمحمود اکبری0351-62846359132540374
مطالب محبوب
پاکوب در شبکه های اجتماعی
اینستاگرام پاکوب تلگرام پاکوب فیس بوک پاکوب
نوشته های تازه